top of page
אפליקציה לניהול עסקים בתחום הביוטי

אפליקציה לניהול תורים עם תזכורות אוטומטיות בווטסאפ!

ניהול תורים ותשלומים אונליין, באפליקציה או באתר. שליחת תזכורות אוטומטיות ב-WhatsApp! כולל אישורי הגעה. כלים מתקדמים לניהול והגדלת מחזור המכירות שלכם.

סוגי עסקים שהאפליקציה מתאימה להם 👇